logo

Escort

GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation (zákon na ochranu osobních údajů)

Vážení klienti,

naše firma zpracovává osobní údaje plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které naše firma shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

Jan ROZEHNAL – FALCON Czech