logo

Automatický trap – Fono

Elektronické ovládací zařízení F 993/F

Technické parametry

Napájecí napětí: 12V/300mA
Zatížení standard. výstup. modulu: 1 x 12V/100mA
Ovládací panel: TC 401
Ovládání: automatické, fonické
manuální – ručně tlačítky

Charakteristika

Použití pro sportovní brokovou disciplínu AUTOMATICKÝ TRAP.

Zařízení slouží k ovládání Automatické vrhačky asfaltových terčů řady FALCON-Czech® pro uvedenou disciplínu. Elektronické ovládací zařízení zajišťuje fonické vypouštění terčů – okamžité vypuštění terče bez časové prodlevy na základě hlasového povelu střelce. Automatické hlasové ovládání vrhačky je prováděno pomocí 5 mikrofonů pro povely střelců a 1 ruchového mikrofonu pro potlačení nežádoucích okolních ruchů a výstřelů. Veškeré kroky a funkce jsou přehledně zobrazovány na podsvíceném LCD displeji ovládacího panelu. Ovládací panel TC 401 obsahuje program uvedené disciplíny, možnost nastavení počtu střelců, počtu terčů v položce, regulace citlivosti mikrofonů , volba jazyka atd. Nově jsou nyní zařízení vybavena počítadly vypuštěných asfaltových terčů, které zobrazují celkový počet, a dílčí stav od posledního vynulování.

Pro použití jiných vrhaček než Automatických vrhaček asfaltových terčů FALCON-Czech® k tomuto zařízení, Vám doporučujeme podrobnou konzultaci technických parametrů těchto vrhaček s námi.

Součástí této sady je:
Ovládací panel TC 401, 5+1 mikrofon, 6 stojánků pro mikrofony, sdružovací mikrofonní kabel, napájecí adaptér 230V-12V/300mA , přídavný externí kabelový ovladač – krok zpět, start/pauza, výstupní jednotka TC 430 pro 1 vrhačku 1 x 12V/100mA .