logo

Certifikáty

Prohlašujeme, že vlastnosti výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobky jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné a jsou uváděny na trh v souladu s platnými normami. Výrobky, které vyžadují schválení technické způsobilosti byly posouzeny a schváleny akreditovanou firmou a je na ně vydáno Prohlášení o shodě.

Výrobky plně vyhovují všem požadavkům stanovených Mezinárodní střeleckou federací ISSF (International Shooting Sport Federation) v Technických pravidlech sportovní střelby (Technical Rules for all Shooting Disciplines).

ES Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb., § 13,ve znění zákona č. 71/2000 Sb.,zákona č. 102/2001 Sb., zákona č.205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.

Naše výrobky jsou vyráběny pod ochrannou známkou FALCON-Czech® a jsou registrovány Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky Praha. Na výrobky jsou vydána Osvědčení o zápisu užitného a průmyslového vzoru.

ODPISOVÁ SKUPINA:

Naše výrobky jsou zatříděny od r.1999 včetně do 2.odpisové skupiny.

Doba odpisu : 6 let
Kategorie : Sportovní potřeby
SKP : 36.4
Jednotné zatřídění : 774.000

Zde si můžete stáhnout: 

Certifikát F970+F980
Certifikát F970T+F994
Certifikát F990AT+F993
Prohlášení o shodě F970
Prohlášení o shodě F990